musik: Kai Engel, Idea. Foto: Stefan Olsson, Mayra Vidal och egna foton.

 

På Bellinga Hästcenter startar i oktober 2017 ålderdomshem för hästar. Pensionerade tävlings- och sporthästar av alla raser kan här få en sund ålderdom på vidsträckta betesmarker tillsammans med andra hästar. Här får hästarna en viktig uppgift som naturvårdare. Med hjälp av hästarna hålls landskapet öppet.

 

Samtidigt öppnar verksamheten Fristad för Häst. Hit kan du ansöka om att få omplacera din häst utan kostnad. Hästen får full skötsel på fristaden så länge den är frisk och kan ha ett bra liv tillsammans med andra hästar. Det sker inte omplaceringar härifrån utan hästen stannar hos oss livet ut.

 

Verksamhetsansvarig är Annette Johansson, 0731-510 696, info@scandinavianracehorses.com.

 

Donationer kan lämnas genom Swish på telefonnummer 0731-510 696 med referens ”Fristad” eller på annat sätt efter kontakt med oss. Om du vill vara anonym så ange det vid donation, tack.

 

All ekonomi kring ålderdomshem och fristad särredovisas och uppgifter lämnas till donatorer vid förfrågan.

 

Frågor och svar:

 

1. Hur funkar det om jag vill lämna min häst till ålderdomshemmet?
Svar: Du kommer gärna först och besöker oss. Om du vill lämna din häst här har du fortsatt ansvar för hästens självkostnader. Vi ansvarar för all skötsel och tillsyn. Hästen får daglig tillsyn. Du kan flytta din häst utan uppsägningstid.

 

2. Vad kostar det att ha sin häst på ålderdomshemmet?
Svar: Självkostnaden för för foder, skötsel och stallplats är 1 500 kr plus moms/månad. Du ansvarar för tillkommande nödvändiga kostnader som är särskilda för hästen, t ex hovvård, tandvård, veterinärvård och veterinärvårdsförsäkring.

 

3. Vad gör ni om en häst lämnas på ålderdomshemmet och ägaren inte betalar?
Svar: När en häst lämnas hos oss får ägaren betala tre månaders deposition för månadskostnaden (3 x 1 500 kr) och överlämna hästens pass. För varje häst upprättas avtal att hästen övergår till oss vid utebliven betalning under mer än tre månader. Om betalning inte sker trots betalningsuppmaning övertar vi hästen om den inte avhämtas. Om det då går att bereda hästen plats på Fristad för Häst sker så. Omplaceringar sker inte.’

 

4. Måste man ha sin häst försäkrad när den är på ålderdomshemmet?
Svar: Ja. Hästen måste vara veterinärvårdsförsäkrad.

 

5. Vad händer med hästarna om de blir sjuka eller får ålderskrämpor?
Svar: Akuta sjukdomar och skador behandlas. Ägaren till hästar på ålderdomshemmet ansvarar för veterinärkostnad och informeras av oss om hästen behöver vård. Är det akuta sjukdomsfall och vi inte kan nå ägaren har vi rätt att tillkalla veterinär utan ägarens godkännande. Varje ägare ansvarar för sin häst och får löpande information från oss om hästens hälsa. Hästen får stanna på ålderdomshemmet så länge den är frisk och kan ha ett sunt liv utan smärtor. Vi kan i rimlig omfattning erbjuda massage och andra alternativbehandlingar för hästen. Hästen kan stallas upp antingen på box eller i lösdrift efter vad som passar bäst.

 

Vi ansvarar för att hästar på fristaden får adekvat vård. De hålls veterinärvårdsförsäkrade. Vi avgör i samråd med veterinär hur hästen ska behandlas.

 

6. Vem kan lämna sin häst till Fristad för Häst?
Svar: Vem som helst kan ansöka om att hästen ska få komma till oss avgiftsfritt med samma vård som hästarna på ålderdomshemmet. Vi hanterar ansökningar diskret och det anges inte offentligt vilka hästar som är hos oss på fristad. Vi gör en bedömning av varje ansökan och tar emot hästar när vi har möjlighet till det.

 

7. Får man hämta hem sin häst igen när den lämnats på Fristad för Häst?
Svar: Nej. En häst som lämnas på fristaden överlåts till oss. Hästen omplaceras inte vidare och man är välkommen att hälsa på hästen men inte att hämta hem den igen. Vill man ha den möjligheten finns alternativet Hästålderdomshem.

 

8. Får man besöka Bellinga Hästcenter även om man inte har häst där?
Svar: Ja. Besökare är välkomna. Det finns vandringsled i anslutning till anläggningen. Vid besök i stallarna krävs tidsbokning eller kontakt med personalen. Anläggningen är för hästarnas säkerhet övervakad. Även grupper av besökare är välkomna och vi anordnar guidade turer bland hästarna. Det finns möjlighet att slå sig ned och äta medhavd fika (men mata helst inte hästarna eftersom de då lär sig att tigga godis av besökare). Särskild skolungdomar brukar uppskatta utflykten och att träffa hästarna.

 

9. Hur finansieras verksamheten?
Svar: Självkostnaderna för ålderdomshemmet finansieras av hästarnas ägare. Bidrag till lönekostnader och anläggningens kostnader kommer från donationer och sponsorer. Hela verksamheten med Fristad för Häst finansieras med donationer och sponsorer. Antalet platser begränsas av de ekonomiska förutsättningarna.