Utredningen från arbetsgruppen om ny galoppanläggning i Skåne